Prof. DR. Esergül Balcı'nın Kaleminden

Haziran 2020

Milli Eğitimimizdeki Sınav Yaz Bozu

Türk eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birisi merkezi sınav sistemidir. Sınavlar, dünyada ve ülkemizde kullanılış amaçları bakımından çeşitlilik gösterirler. İnsanlar, iyi bir meslek sahibi olmak ve dolayısıyla iyi bir eğitim almak isterler. Türkiye’de kaliteli eğitim için nitelikli okullara ancak [...]

Milli Eğitim Sistemimizdeki Sınav Değişkenliği

Genç nüfusa sahip olmak ülkeler için insan kaynakları bakımından avantajlı bir durum olarak görülmektedir. Ancak sahip olunan bu nüfusun potansiyellerinin, en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak ciddi eğitim sorunlarını da beraberinde getirir.   Orta öğretim sistemimiz, daha çok lise yolundan üniversiteye öğrenci [...]

Nisan 2020

Dilimizdeki Yozlaştırılma

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Türkiye Türkçesi anabilim dalı mezunu ve on sene edebiyat öğretmenliği yapmış birisi olarak (daha sonra eğitim bilimleri alanına yöneldim), Güzel Türkçemizdeki yozlaştırılmaya, daha fazla sessiz kalamadım. Bu yazıyı, üniversite öğretim üyesi olan bir öğrencimin, [...]

Türkiye Düşündü Ama Ders Almadı

  NAMIK ALKAN   Eğitim Politikası Uzmanı Prof. Dr. Esergül Balcı, koronavirüs salgını ile Türkiye’nin eğitimde bu tür afetlere hazır olması gerekirken, hiç hazır olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Oysa 1990’lı yıllardan bugüne uzaktan eğitimin her yönden hazır olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. [...]

Mart 2020

Online-Uzaktan Eğitim Fiyaskosu

Milli Eğitim Bakanlığının ilk kez başlattığı online dersleri ile uzaktan eğitime bir yerde zorunlu olarak başlandı. Ancak işin başında bu eğitim, tam bir fiyasko ile sonuçlandı. Bakanın üzüntülerini bildirmesi ise acziyetinin ifadesidir. Bakanlığındaki arkadaşlarını tanımadığını, Bakanlığına hâkim olamadığını ve [...]