Prof. DR. Esergül Balcı'nın Kaleminden

Aralık 2019

Kasım 2019

TÜRKİYE’NİN ORTADOĞULULAŞTIRILMASI VE SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Bu metin, çalışmanın özet kısmından ibarettir. Suriye iç savaşının etkileri, 3.6 milyon sığınmacı ile birlikte Türkiye’nin 81 iline yayılmıştır. Zira Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 81 ilinde de Suriyeli sığınmacı yaşamaktadır (Tablo-1). Suriye krizi, sığınmacılarla birlikte Türkiye sınırlarının içine [...]

Ekim 2019

SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM

Suriyeli sığınmacı çocukların eğitimleri konusu,  ülkemizin sorunlarından belki de en önde gelenidir. Çünkü bu sorunun uzantıları çok boyutludur;  siyasi, ekonomik, eğitimsel, sosyolojik,  kültürel,  psikolojik nitelik taşır. Ayrıca bunların alt başlıkları da bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanları ilk yıllarda sığınmacılara nasıl olsa [...]

Eylül 2019

TARİKAT RAPORU “LİSEDE NE YAPTIK PROGRAMI” NE GETİRİP NE GÖTÜRÜYOR?

Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlarının kronik yaklaşımı yine karşımıza çıktı. Türk Eğitim Sistemini düzeltme ve düzenleme isteği. Sistemde değişiklik çağa, dünyadaki değişikliklere uygun olarak elbette yapılabilir. Nitekim OECD eğitim direktörü Andreas Schleicher eğitim sistemimiz hakkında şunları söylüyor: “Türkiye’de öğrettikleriniz artık gereksiz, [...]