Prof. DR. Esergül Balcı'nın Kaleminden

Ocak 2020

Türkiye’de Tarikat-Cemaat Yapılanması ve Tehditler Paneli

  25 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen Türkiye'de Tarikat-Cemaat Yapılanması ve Tehditler konulu panelde "Eğitimde Tarikat ve Cemaat Yapılanması" konu başlıklı bir sunum gerçekleştirdim.     Etkinlikten sonra öğretim üyesi arkadaşlar ve dinleyicilerle bir değerlendirme toplantısı yaptık.   Panele katkı sunan ve dinlemeye gelen herkese [...]

Aralık 2019

Kasım 2019

TÜRKİYE’NİN ORTADOĞULULAŞTIRILMASI VE SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Bu metin, çalışmanın özet kısmından ibarettir. Suriye iç savaşının etkileri, 3.6 milyon sığınmacı ile birlikte Türkiye’nin 81 iline yayılmıştır. Zira Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 81 ilinde de Suriyeli sığınmacı yaşamaktadır (Tablo-1). Suriye krizi, sığınmacılarla birlikte Türkiye sınırlarının içine [...]

Ekim 2019

SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM

Suriyeli sığınmacı çocukların eğitimleri konusu,  ülkemizin sorunlarından belki de en önde gelenidir. Çünkü bu sorunun uzantıları çok boyutludur;  siyasi, ekonomik, eğitimsel, sosyolojik,  kültürel,  psikolojik nitelik taşır. Ayrıca bunların alt başlıkları da bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanları ilk yıllarda sığınmacılara nasıl olsa [...]