Tag - Esergül BALCI

Haziran 2020

Suriyelilerin İşyerlerindeki Arapça Tabelalar Sorunu

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü dergisinde çıkan yazım.    Milli kimliğin önemli unsurlarında biri dildir.   Birbirleriyle anlaşabilen yani konuşabilen insanlar, bir arada yaşayabilirler. Bir arada yaşayabilmenin ve anlaşabilmenin yolu ise aynı dili konuşabilmektir.   Bir ülkenin kimliğini ve birliğini yok etmek istiyorsanız önce dilinden başlayacaksınız [...]

Milli Eğitimimizdeki Sınav Yaz Bozu

Türk eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birisi merkezi sınav sistemidir. Sınavlar, dünyada ve ülkemizde kullanılış amaçları bakımından çeşitlilik gösterirler. İnsanlar, iyi bir meslek sahibi olmak ve dolayısıyla iyi bir eğitim almak isterler. Türkiye’de kaliteli eğitim için nitelikli okullara ancak [...]

Milli Eğitim Sistemimizdeki Sınav Değişkenliği

Genç nüfusa sahip olmak ülkeler için insan kaynakları bakımından avantajlı bir durum olarak görülmektedir. Ancak sahip olunan bu nüfusun potansiyellerinin, en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak ciddi eğitim sorunlarını da beraberinde getirir.   Orta öğretim sistemimiz, daha çok lise yolundan üniversiteye öğrenci [...]

Nisan 2020

Dilimizdeki Yozlaştırılma

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Türkiye Türkçesi anabilim dalı mezunu ve on sene edebiyat öğretmenliği yapmış birisi olarak (daha sonra eğitim bilimleri alanına yöneldim), Güzel Türkçemizdeki yozlaştırılmaya, daha fazla sessiz kalamadım. Bu yazıyı, üniversite öğretim üyesi olan bir öğrencimin, [...]