Tag - Hukuk

Mart 2024

Hukuk mu Guguk mu?

Geçen yıldan bu yıla aktarılan önemli sorulardan birisi de ülkemizin artık bir Anayasal Hukuk Devleti olup olmadığı. Anayasamızın kesin hükmü olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları da yok sayılıyor. Seçilmiş milletvekili hâla içerde rehin tutuluyor. [...]