TÜRKİYE’NİN ORTADOĞULULAŞTIRILMASI VE SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

TÜRKİYE’NİN ORTADOĞULULAŞTIRILMASI VE SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Bu metin, çalışmanın özet kısmından ibarettir.

Suriye iç savaşının etkileri, 3.6 milyon sığınmacı ile birlikte Türkiye’nin 81 iline yayılmıştır. Zira Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 81 ilinde de Suriyeli sığınmacı yaşamaktadır (Tablo-1). Suriye krizi, sığınmacılarla birlikte Türkiye sınırlarının içine nüfuz etmiş durumdadır. Bu durum, 2016’ya kıyasla 2017 ve 2018’de Suriyeli sığınmacılar ile bağlantılı toplumsal gerginlik ve çatışmaların sayısını yaklaşık üç kat artırmıştır (1). Ekonomik durgunluğun ağırlaşmasıyla birlikte Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının işgücüne katılım, sosyal yardımlara erişim ve eğitim alanlarında rekabet içinde olması, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa gibi şehirlerde Suriyelilere yönelik olumsuz algıyı körüklemektedir. Bu durumun temel nedenlerinden biri Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşları tarafından artık kalıcı olarak görülmeye başlamasıdır. Zira 2011 yılında başlayan göç, aradan geçen 8 yıl içinde artarak devam etmiş, Suriyelilerin Türkiye’de kalmalarına yasal dayanak oluşturan “geçici koruma” statüsü işlevsiz bir hale gelmiştir. Çünkü 1994 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği Türkiye’de kalma süresini 3 yılla sınırlandırmıştı. Ancak, 2014 yılında Suriyeli sığınmacıların 3 yıllık süresinin dolmasıyla 1994 tarihli yönetmelik kaldırılmış, bu yönetmeliğin yerine getirilen, yeni Geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriyelilerin Türkiye’de yaşadıkları süre boyunca geçici koruma statüsüne sahip olmaları sağlanmıştır. Bu yönetmelikle Suriyeliler, Türkiye tarafından sürekli korunup kollanan insanlar durumuna getirilmiş, böylelikle durum Türk vatandaşlarının aleyhine bir sonuç yaratılmasında süreklilik kazanmıştır. Bu statüyü sağlayan Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 28. maddesi sığınmacılara yönelik eğitim hizmetlerini düzenlemektedir. Söz konusu düzenlemede, sığınmacıların eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) kontrolü ve sorumluluğunda gerçekleştirileceği ifade edilmekte ve bu hususta Bakanlığın genelge hazırlaması öngörülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında MEB tarafından “Yabancılara Yönelik Eğitme ve Öğretme Hizmetleri Genelgesi” (MEB, 2014/21) yayınlanmıştır. Genelgede söz konusu yönetmeliğe göre daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bu kapsamda Suriyeli çocukların Bakanlığa bağlı okullarda ve Suriyelilere yönelik olarak oluşturulmuş Geçici Eğitim Merkezleri(GEM)’nde eğitim alabilecekleri belirtilmektedir. Ayrıca Suriyeli çocukların okula yerleştirilmeleri ve eğitim haklarına erişimi konusunda da İl/İlçe Eğitim Komisyonları kurulacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 27 Haziran 2019 verilerine göre Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 622 bin 284 kişidir (Tablo-2). Türkiye’nin ağırlaşan ekonomik ve sosyal şartları göz önüne alındığında, Türkiye’de bulunan Suriyeliler ülkedeki toplumsal ve demografik fay hatlarının derinleşmesine yol açmaktadır.

 

(1) International Coordination Group (ICG), Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak, 201

Bu yazıyı paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir